Faceți căutări pe acest blog

joi, 17 februarie 2011

Când viaţa împlineşte rugăciunea

Simplul fapt de a gîndi, orice am gîndi, are efectul spontan al unei rugăciuni. Pe măsură ce ne gîndim mai mult al un om, la un lucru, la o problemă echivalează cu o cerere sau o rugăciune pe care o facem în sinea noastră. Superioritatea rugăciunii, însă, este..evidentă pentru că rugăciunea nu poate fi făcută decît dacă suntem conştienţi de existenţa puterii lui Dumnezeu. Fără a fi conştienţi de puterea divină, nu ne putem ruga. Dar nu înseamnă că nu putem trăi. Legea creaţiei lucrează, fie că suntem conştienţi sau nu. Gîndurile de fiecare zi sunt echivalente cu rugăciunea noastră. Ele crează şi dacă suntem conştienţi de existenţa puterii lui Dumnezeu şi dacă nu suntem. Rugăciunea este, însă, semnul indiscutabil al superiorităţii conştiinţei. Nu este nevoie să avem informaţii despre ce este Dumnezeu, cît despre comuniunea noastră intuitivă cu iubirea sa. Conştiinţa capabilă să recunoască ..”puterea” divină, oricît de primitiv ar fi omul din punct de vedere intelectual, caută mai întîI să-i placă lui Dumnezeu şi abia apoi oamenilor.

A-l recunoaşte pe Dumnezeu înseamnă - iată - a ne ruga lui. De cîte ori uităm, or suntem pierduţi prea mult cu mintea în treburile lumii, cînd simţurile, or alte lucruri omeneşti ne seduc şi ne atrag spre ele, se poate să uităm de rugăciune. Se poate să nu-l privim pe Dumnezeu cu întregul cuget şi cu întreaga credinţă. Atunci credem mai mult în puterea lumii şi în puterea Eului nostru, decît în puterea divină. Dar, simplul fapt că mintea se roagă neîncetat prin însuşi procesul gîndirii ne cheamă la conştienţă şi la rugăciune. La concentrare mentală asupra puterii iubitoare ce ne însoţeşte fiecare pas în viaţă. Dacă gîndurile ne sunt frumoase şi plăcute, dacă ele conţin bucurie şi daruri pentru cei din jur, viaţa noastră împlineşte rugăciunea şi este o Viaţă în deplină Graţie Divină. Dacă orice gînd al nostru este plin de spranţă, de căldură, de pace, de dorinţa pentru binele tuturor, Dumnezeu nu are nevoie de alte rugăciuni! Căci cugetul curat şi mintea frumoasă înseamnă, deja, conştiinţă deplină. Acestea vor fi transmise lumii din jurul nostru şi fiecare altă minte din apropiere va fi atrasă iremediabil către a ne întîlni, a ne fi aproape şi a ne iubi.

O minte binevoitoare şi plină de bune intenţii este expresia puterii divine, de care nu se poate apropia nimic neiubitor. În acelaşi timp, această minte frumoasă transmite de jur împrejurul său o vibraţie atît de puternică încît..minţile din jur se pot simţi copleşite de iubire şi schimbate iremediabil. Rugăciunea înseamnă recunoaşterea lui Dumnezeu şi focalizarea minţii asupra existenţei sale. Rugăciune este, însă, şi gîndul nostru de zi cu zi. De aceea igiena mentală este obligatorie pentru noi toţi, căci ea înseamnă iubire sau absenţa ei. De aceea Isus a spus:”Iubeşte-l pe Domnul Dumnezeu tău mai presus de orice şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”..! De fapt, noi facem aceasta în virtutea legii creaţiei. Isus ne cerea să devenim conştienţi de faptul că ..asta facem..ŞI, pe măsură ce suntem conştienţi, putem să ne rugăm mai mult şi să iubim mai mult tot ce ne înconjoară..

Un comentariu:

 1. INIŢIATUL ROMÂN

  Rugăciunea Divină acceptată pentru
  prima purificare şi înnobilare a Semiomului

  ● Taţii noştri Divini, Unici şi Universali,
  Cei ce Autocreaţi veşnic,
  Viaţa Vie şi Viaţa Vie Raţională Universală,
  Precum şi Conştiinţele noastre,
  Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom,
  Raţiuni Umane Divine
  Cu stare de existenţă, veşnic vie,
  În cele trei Universuri Divine Existenţiale:
  Energoplasmatic, Energobioplasmatic şi Energobiologic,
  Slăvească - Se Fiinţele, Entităţile şi Uniunile Voastre Divine,
  De Generatori Sfinţi ai
  Vibraţiilor Vieţii Vii şi ai
  Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale.

  ● Înalţ către Voi, Creatori şi Judecători Divini Veşnici,
  Rugăciune de supunere, de iertare şi îndurare,
  Eu, Fiul Cel mic al Autocreaţiei şi Creaţiei Voastre Divine,
  Eu, Cel ce am ajuns, acum, la cunoaşterea Revelaţiilor Sfinte
  Ale Autocreaţiei şi Creaţiei Divine Universale.

  ● Revelaţii Sfinte transmise nouă,
  Semioamenilor Ylfy de pe Planeta Terra,
  Prin Fiul Divin, Semiomul Gheorghe Cel Sfânt,
  Românul în a cărui Conştiinţă Fiinţă Fizică,
  Purificată şi Înnobilată, sunt Întrupaţi:
  • „Domnii Sfinţi;
  • „Domnii Sfinţi Unici;
  • şi „Domnii Sfinţi Unici Supremi,
  El devenind Domnul Yysus Hristos
  Emanuel al Şaselea – Delfinul, Omul Unic
  Din cele douăsprezece milioane de Sisteme Solare
  Ale Vieţii Vii şi ale Vieţii Vii Raţionale,
  Existente în Împărăţia Divină - Supergalaxia Calea Lactee,
  Cea de-a Şasesuteşaizecişişase - a Împărăţie Divină,
  Din Cele o mie de Împărăţii Divine, cu existenţă veşnică,
  Ce au centrul Uniunii lor Raţionale, în Steaua Sfântă, Steaua Polară.

  ● Vie Regatul sau Împărăţia Voastră Divină Veşnică.

  ● Facă-se voia Voastră, precum în Universurile Divine Sfinte,
  Aşa şi pe Pământ.

  ● Fiţi Călăuza mea divină, plină de bunătate şi iubire,
  În vremurile grele ale Ispitei sau Încercărilor Divine
  Şi nu mă lăsaţi să greşesc, greşeală fără iertare.

  ● Iertaţi - mi păcatele mele, cele ştiute şi neştiute de mine,
  Aşa cum şi eu voi ierta
  Celor ce mi-au greşit sau îmi vor greşi.

  ● Daţi-mi, cu generozitate, astăzi, mâine şi întotdeauna,
  Cu ce să împlinesc trebuinţele Trupurilor mele,
  Cu apă, aer, hrană şi Inteligenţă Divină Creatoare,
  În Căminul meu natural, Planeta Terra.

  ● Daţi-mi starea de sănătate deplină
  Prin eliminarea tuturor bolilor pământeşti
  Şi a bolilor divine,
  Din Trupul meu fizic născut sau creat,
  Cât şi din Trupurile Divine Conştiinţe Autocreate,
  Pentru a mă putea purifica şi înnobila,
  Prin trăirea Stării Sfinte de Nirvana,
  De Uniune Divină Raţională
  Cu Eul Om Tatăl Unic Universal
  Sau Sufletul Meu Divin Sfânt,
  Şi de Întrupare şi Autocreare în Conştiinţa mea,
  Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom,
  A „Domnilor Sfinţi, a „Domnilor Sfinţi Unici
  şi a „Domnii Sfinţi Unici Supremi,
  Taţii Divini ai Conştiinţei mele,
  Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom Ylfy,
  Purificată şi Înnobilată.

  ● Plin de Credinţă şi Iubire Divină,
  Jur să studiez, să asimilez şi să împlinesc
  În viaţa mea vie fizică de Semiom,
  Revelaţiile Sfinte, transmise nouă,
  Pentru împlinirea evoluţiei noastre divine
  Şi pentru supravieţuirea Umanităţii Semiomului Ylfy.

  ● Jur să accept, necondiţionat, Credinţa Unică în
  Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei //
  DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
  Cercurile Divine Magice Supreme,
  Uniuni ale Domnilor Sfinţi Unici Supremi.

  ● Jur să respect şi să mă supun veşnic
  Ierarhiilor Divine ale Domnilor
  DUMNEZEEI – Dumnezeei //
  DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
  Domnii Sfinţi Unici Supremi,
  Onorabililor Seniori Supremi Divini,
  Supremele Genii Sfinte
  Din Cercurile Divine Magice.

  ● Arătaţi-mi întotdeauna Calea cea dreaptă
  Pentru Iubirea Sfintelor Voastre Fiinţe,
  Entităţi şi Uniuni Divine
  De Creatori Divini Sfinţi
  Ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale

  Data:11.10.2011

  RăspundețiȘtergere

Nicu Nicusor - ''Fericirea''