Faceți căutări pe acest blog

joi, 24 decembrie 2015


Craciun fericit și binecuvântat le doresc tuturor prietenilor și cititorilor mei!

Domnul nostru, Isus Hristos, să vă însoțească, să vă căluzească, să vă ajute și să vă lumineze în fiecare clipă a vieții dumneavoastră pentru ca iertarea, iubirea și blândețea să vă umple ființa și să vă apară din lume, prin cei ce vă înconjoară. 

Lumina Domnului este aici, cu noi și în noi. Fie ca la acest Crăciun să vă umple inimile!
Cu multă iubire,
Maria Timucmarți, 22 decembrie 2015

Jocul Divin – Legi care guvernează Universul

                   
Moto: 

Înainte de a exista ca persoane pământeşti, existăm ca gând, ca intenţie a lui Dumnezeu”   (Părintele Arsenie Boca).Jocul Divin este un Joc care nu are învingători, are numai participanţi. Pierre de Coubertin a înţeles acest lucru şi  l-a declarat  motto-ul Jocurilor Olimpice moderne.
Cu sau fără noi ca specie, entităţi spirituale întrupate, Jocul Divin va continua. Cei care îi înţeleg regulile şi le respectă rămân în peisaj şi astfel participă activ la Destinul Divin.
Cei care nu …  eșuează spiritual.
Această stare de eșec este observată în Universul Material  prin exploziile supernovelor sau în norii cosmici.
Ulterior ei sunt preluați de alte familii spirituale, sisteme planetare, dânduli-se o nouă șansă.


Plecând de la unele dintre cele mai importante descoperiri ale fizicii, în special cele ale fizicii cuantice, dar uzând și de cunoștințe din alte domenii ale științei, precum și de unele din sfera spirituală, ceea ce am numit inițial Jocul Divin ne-a apărut mai degrabă ca un Mare Plan Divin care a creat și continuă să creeze Universul. Nu-I vorba despre un ”joc” al lui Dumnezeu, în sensul uzual al jocului, în existența Universului, nici în existența noastră, ca specie, ca familie biologică sau/și spirituală. Jocul acesta nu-I un fel în care Dumnezeu, plictisit de singurătate, s-a apucat să se joace cu sine însuși, imaginându-și că…aspectele sale sunt niște mulțimi de păpuși, cărora să le dea roluri într-o poveste pentru copii. În același timp, nu-I posibil nici ca totul să se  fi născut din nimic, dintr-o materie pe care nimeni n-a conceput-o, nimic n-a determinat-o, nu e posibil să se nască o asemenea inteligență și complexitate din Neant. Atâta timp cât existența ESTE, nimicul nu este posibil. Materia singură, fără un spirit care a animat-o, un Big Bang apărut din nimic nu mai poate fi o variantă viabilă astăzi nici din punct de vedere științific. Acest adevăr tulburător ni se arată doar privind către o parte, o mică parte din marile descoperiri ale științei. Inteligența care animă Universul și îl umple, ne apare, așa cum puteți citi în capitolele anterioare, ca fiind stare divină omniprezentă și instrument esențial al Creației. Multitudinea de „legi” care guvernează existența în întregul Univers reprezintă doar o mică fațetă din ceea ce cunoaștem drept exprimare a „Inteligenței Divine”. Pare că, așa cum noi concepem o mașină care să funcționeze corect și să fie cât mai performantă, cât mai bună, Divinul a creat în Sine Universul și toate formele sale, mai întâi gândindu-le, precum un arhitect, creând structura lor informațională, apoi materializând în diferite forme aceste gânduri ale sale. Totul apare ca un tablou conceput fără greșeală!Universul, deopotrivă cel material și cel spiritual, și-a început existența dintr-o stare de ARMONIE absolută, din însăși armonia Divină. Așa cum gândurile noastre călătoresc prin jurul nostru, în plan subtil, neținând cont de timp, de spațiu și de lumea materială (gândurile nu se lovesc de pereți!), noi s-ar putea să fim gânduri ale lui Dumnezeu sau, mai bine spus, imagini ale sale și așa este Universul întreg. O uriașă imagine divină, o HOLOGRAMĂ, guvernată de legi, de reguli, de relații, de stări și de amprente ale inteligenței divine care a conceput totul „cu scop”, „cu sens”, stabilindu-și o finalitate precisă. Legile care guvernează Universul, lumea materială, lumea atomică, lumea cuantică, lumea energiei și a informației sunt atât de precise și atât de puternice încât nu puteau să fie concepute decât de o inteligență căreia nu-I putem cuprinde dimensiunea și este de neconceput ca ele să nu aibă un scop. Scopul apare din însăși existența acestor legi. Am plecat din Armonia Divină și scopul nostru este să ne întoarcem la ea. Ne-am separat pentru a ne reunifica, pentru a redeveni Unul, a redeveni Armonie pură. Să ne întoarcem la ea mai bogați, grație trăirilor pe care le experimentăm în călătoria noastră prin Univers și, mai ales, să ne întoarcem la ea CONȘTIENȚI de cine suntem și ce suntem. Am căzut din armonie în dizarmonie tocmai pentru a deveni conștienți de armonie. Călătoria noastră „aventuroasă” în Universul Material se arată a fi călătoria unui aspect al divinului în inconștiență cu scopul de a ne întoarce acasă conștienți. Conștientizăm armonia experimentând dizarmonia. Conștientizăm că suntem copiii lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de El.
Așadar, Universul se creionează a fi o Hologramă uriașă, care a explodat în miliarde de miliarde de holograme: este ceea ce știința numește Big Bang-ul. În dorința noastră de a descrie Jocul Divin am fost călăuziți să observăm că Universul se află, încă, în perioada Big Bang-ului, deopotrivă din punct de vedere astronomic, dar și spiritual. Suntem în fază de expansiune, încă, iar aceasta înseamnă că trăim în continuare, din punct de vedere spiritual, sentimentul SEPARĂRII. Pentru cei care cred în sfârșitul lumii și-l propovăduiesc de la un an la altul avem o veste tristă: dacă într-adevăr Universul se află în faza de Big Bang, sfârșitul lumii e departe. De ce? Pentru că Big Bang-ul este expresia procesului creator, este vremea expansiunii divinului în diferite forme, este Experimentul Divin, gândit de mintea lui Dumnezeu cu scopul de a readuce înapoi, la Sine, obiectele creației, aspectele Sinelui său, care experimentează existența în diferite forme și în medii diferite. Big Bang-ul nu e doar un proces fizic, care implică materia, ci în primul rând unul care implică energia, spiritul, informația. Putem vorbi despre sfârșit, însă, privind la suprafața lucrurilor, privind către formele materiale și chiar către cele biologice, din rândurile cărora facem parte și noi, dar acest sfârșit ar fi numai expresia încheierii unei misiuni pe care spiritul a avut-o în forma materială (sau în altă formă), nu un sfârșit în sine. Noi suntem ca un val, care se avântă în afara oceanului (deşi noi ne avântăm doar în interiorul Divinului, întregul Univers se află în El), experimentează cum e să trăiești separat, apoi se întoarce în ocean. Ieșirea valului din ocean nu-I un sfârșit, e doar o experiență diferită pe care o părticică din ocean o are pentru scurt timp pentru ca întoarcerea sa în ocean și fuziunea cu el să fie doar o întoarcere la totalitate, la întreg, la Sine. Într-un fel, asta suntem și noi: valuri care experimentează separarea de ocean, dar care redevin oceanul la întoarcerea din experiențele lor. Universul însuși e un val, un val grandios, în interiorul Divinului (Oceanul însuși), cel omniprezent, fără început și fără sfârșit. Atâta vreme cât suntem, nu mai putem să nu fim. Existența noastră este însăși dovada existenței lui Dumnezeu, iar restul, legile, regulile, perfecțiunea fantastică a existenței și nivelul de complexitate care caracterizează tot ce există completează dovezile și ne spun explicit că nimic, absolut nimic nu e rodul hazardului.
Mergând pe firul logic a ceea ce am observat a fi „Planul Divin sau Jocul Divin”, am identificat câteva legi de funcționare a Universului și modul în care acest lucru se întâmplă, deopotrivă în Universul Material și în cel Spiritual. Spunem ”câteva” pentru că s-ar putea să fim încă la distanță mare de profunzimea și complexitatea organizării Universului și chiar a vieții biologice, în pofida cunoașterii la care avem acces momentan. Intuim  că peste câteva sute de ani lumea s-ar putea să aibă un cu totul alt chip decât acela pe care îl putem vedea astăzi, dar intuim, de asemenea, că imaginea acestui chip ar putea fi condiționată de alegerile pe care le vom face ca familie spirituală. Înțelegem astăzi că:
1)                  Dumnezeu, Sinele, Spiritul Divin este sursa a tot ce există și în El e întreaga existență.
2)                  El este Creatorul Universului, din el a început Universul și scopul acestui Univers este să se întoarcă la Sursă.
3)                  Universul însuși este conceput ca Un Plan al Divinului însuși, al cărui instrument esențial este INTELIGENȚA. Inteligența Divină este o calitate a AROMNIEI absolute, din care a început Creația. Această înțelegere ne poate pune pe gânduri, în sensul că noi înșine, atingând starea de Armonie cu sine și cu lumea înconjurătoare, am putea accesa resursele de inteligență și cunoaștere divină, în lăuntrul cărora se află deja toate informațiile de care avem nevoie în fiecare moment.
4)                  Toate formele din Univers experimentează separarea de Sursă sau de Dumnezeu, dar toate au un conținut informațional și toate sunt, la origine, aspecte ale Divinului.
5)                  Universul este o hologramă uriașă, conținută în Sinele Divin, iar fiecare formă are în esența ei conținutul informaţional iniţial, adică Armonia, Inteligența, Cunoașterea etc. Așa cum din spirala ADN au luat naștere o multitudine de forme în plan biologic, din spirala divină au luat naștere formele existente în întregul Univers.
6)                  Prima formă materială  de manifestare a Divinului a fost Lumina.
7)                  Noi suntem holograme la rezoluție scăzută și de aceea păstrăm în noi informația inițială, dar am pierdut fidelitatea detaliilor. Această rezoluție scăzută s-ar putea să fie cauza inconștienței noastre cu privire la cine suntem și de unde venim, iar sensul nostru ar putea fi chiar procesul de recuperare al detaliilor estompate prin ”cădere” cu ajutorul conștientizării și al creșterii spirituale.
8)                  În Univers există nenumărate ierarhii, ființe și forme spirituale, al căror nivel de conștiință se află pe diferite trepte. Unele dintre aceste ființe, aflate în ierarhia cosmică, le cunoaștem sub denumirea de: Heruvimi, Serafimi, Arhangheli, Îngeri și sunt aproape de starea de dumnezeire.
9)                  Entitățile aflate pe nivele mai joase (acele holograme la rezoluții mai scăzute, dar neîntrupate de data aceasta) există în  anumite domenii sau tărâmuri spirituale, care corespund nivelului de energie, de vibrație și de conștiință pe care l-au dobândit în timpul vieții lor biologice. Acestea tind să se întoarcă mereu în planul terestru pentru a-și continua evoluția spirituală.
10)              Evoluția noastră spirituală în experiența biologică în care ne aflăm este o condiție pentru ca spiritul să fie atras – după ce plecăm din acest plan – către tărâmuri în care predomină UNITATEA, nu SEPARAREA, CONȘTIENȚA, nu INCONȘTIENȚA, IUBIREA, nu SUFERINȚA. Grație înțelegerii, a cunoașterii de sine, a manifestării calităților care ne duc către ARMONIE divină, parcurgem sensul invers Big Bang-ului sau expansiunii, urcăm către Divin și tindem spre starea căreia îi suntem deja destinați: Unificarea cu Sinele. Experiența suferinței este specifică domeniilor și tărâmurilor spirituale în care predomină SEPARAREA și INCONȘTIENȚA, iar aceasta înseamnă că tărâmul biologic nu este unicul loc din univers în care Big Bang-ul e activ.
11)              Legea rezonanței, pe care am identificat-o ca fiind una dintre legile fundamentale ale Lumii Spirituale, face ca entitățile neîntrupate să poată fi prezente doar în Universuri Rezonante și să relaționeze doar cu entități de același fel. Iată de ce, pentru ca spiritul unei entități să fie atras către familii energetice de înalt nivel spiritual, este nevoie ca acest nivel spiritual să fie o lucrare esențială azi, acum și aici, în timpul vieții sale pământești.
12)              De evoluția noastră spirituală nu depindem doar noi, ci aceasta contribuie în mod decisiv la evoluția Lumilor Spirituale, de care suntem indisolubil legați.

NOTA: Aici sunt doar 12 din cele 31 de legi identificate de noi ca fiind legi ale Jocului Divin sau ale existenței...FRAGMENT DIN CARTEA ”JOCUL DIVIN - ȘANSA OMULUI ÎN UNIVERS” - EDITURA DHARANA, 2015 - AUTORI - ALEXANDRU MUȘAT, MARIA TIMUC, VALENTIN NEDELEA.
Cartea a fost lansată pe 15 decembrie la Libăria Mihail Sadoveanu din București în același timp cu ”Pași către tine însuți - Puterea Frumuseții Interioare”( Editora Dharana  autor Maria Timuc). 

Se gasește în unele librării sau chișcuri de difuzare a presei sau poate fi comandata on line de pe următoarele site-uri:


sâmbătă, 12 decembrie 2015

Divina frumusețe a tuturor lucrurilor...                          Moto:      ”când dormi ca o livadă
                                                 în floarea de cais
                                             eu vin atunci să-ți picur
                                                 un fel de viață-n vis”

Iubirea însăși și frumusețea ei diafană radiază ca o lumină din alte sfere, prin ochii noștri, prin mâinile noastre, prin gânduri, prin cuvinte și prin fapte frumoase. De aceea frumusețea e reală; e reală pentru că e divină și divin e sufletul care-o contemplă, iar fără a ne contempla natura reală, noi nu putem trăi.

În cartea sa, „Ochiul Sinelui de care nimic nu se poate ascunde (Ed. Cartea Daath), David Hawkins, un doctor psihiatru care a avut o tulburătoare experienţă de iluminare,  a descris frumuseţea existenţei şi a fiinţelor, aşa cum a trăit-o dintr-o conştiinţă iluminată: „ Tot ceea ce exista în lume era luminos şi extraordinar de frumos. Toate fiinţele deveniseră Radiante şi exprimau Radianţa în tăcere şi-n splendoare. Părea că toată lumea era motivată în realitate de iubire interioară, dar, pur şi simplu, devenise inconştientă cu privire la acest lucru; majoritatea vieţilor erau trăite ca şi cum le-ar fi trăit nişte adormiţi, care nu se treziseră la conştienţa care reprezenta de fapt adevărata lor natură. Toţi cei din jurul meu arătau de parcă ar fi fost adormiţi, dar erau incredibil de frumoşi – eram îndrăgostit de fiecare dintre ei. (...) Incredibila frumuseţe a tuturor lucrurilor radia în tot ceea ce exista perfecţiunea lor; iar acolo unde lumea vedea urâţenie, eu vedeam doar frumuseţe eternă”.Aşadar, frumuseţea este ceea ce suntem noi, ea e starea naturală a fiinţei, doar că dormim cumva, doar că nu suntem conştienţi de prezenţa ei în întreaga existenţă. Noi nu trebuie să facem ceva pentru a atinge frumuseţea, noi avem nevoie doar să renunţăm la negativitate, căci aceasta este precum stratul de nori care acoperă albastrul fastuos al cerului. Urâtul e doar o expresie a inconştienţei noastre, doar un efect al somnului în care se află conştiinţa, o stare autohipnotică, un vis al minţii, căci - iată ce mărturie fascinantă ne face o fiinţă care a depăşit inconştienţa, atingând starea de iluminare: conştiinţa, luminată de iubire, liberă de negativitate, eliberată de toate proiecţiile şi de toate constrângerile materialităţii, vede totul îmbrăcat în „FRUMUSEŢE”! Urâtul, răul, suferinţa, toate caznele omeneşti sunt visele pe care le avem în această aventură a noastră în trup, în această aventură numită „viaţa noastră”. E drept că totul ne pare din cale afară de real. E drept că visăm aşa de profund încât suferim, avem dureri, ne simţim părăsiţi, neiubiţi, terorizaţi de lipsuri, de probleme, e drept că vedem multă suferinţă în jurul nostru şi e drept că adesea ne doare durerea lumii în care trăim, precum şi inconştienţa celor care ar putea să aline cumva durerea noastră, să ne sprijine, să ne fie aproape şi să ne întindă o mână..frumoasă în momentele grele. E drept că vedem cruzime, răutate, amăgire, distrugere, teroare, e drept că aceste vise despre rău şi despre urât sunt mai degrabă coşmaruri, dar putem înţelege azi şi acum că visele urâte sunt expresii ale inconştienţei noastre cu privire la natura Realităţii, a divinului, care este aici, dar nu-l putem vedea. Faptele reprobabile, suferinţa, frica şi răul, urâtul din lumea noastră sunt creaţii ale inconştienţei, ale acelei forme profunde de inconştienţă, care învăluie mintea, emoţiile şi sufletul, determinând fiinţa să devină părtaşă la scenariul urâtului vieţii şi chiar să-l creeze prin comportamente, atitudini, alegeri şi fapte distructive. Frumuseţea Sinelui Divin străluceşte în ochii fiecărei fiinţe; frumuseţea aceasta e ascunsă ingenios, aş putea spune, de către mintea noastră, care ne împinge cu o remarcabilă îndemânare să creăm suferinţa, răul şi urâtul, ascunzându-ne puterea minunată a iubirii şi puterea fără seamăn a propriei noastre frumuseţi înnăscute.Graţia Divină a prevăzut uşiţe de scăpare pentru fiinţele care dorm şi visează urât, cum facem noi. Din când în când, iubim; intrând pe uşa fantastică a iubirii, ni se deschide un ochi care are puterea să vadă..mai multă frumuseţe. Când iubim, vedem iubirea acolo unde altfel am vedea filme urâte. Iubirea din noi ne arată frumuseţi în lucruri mărunte. Un gândăcel negru, care ne apare în faţă, pe stradă, e văzut de iubirea din noi ca o fiinţă minunată, care se aventurează cu încredere şi curaj în propria sa existenţă. Dintr-o stare mai joasă a conştiinţei, se poate să-l călcăm, să nu-l vedem deloc şi chiar să-l ucidem, catalogându-l drept înfricoşător. Din starea noastră interioară de iubire putem vedea și simți frumosul, ne putem percepe frumuseţea proprie şi frumuseţea care se ascunde în tot ce ne înconjoară. Gâzele şi şoarecii, păianjenii şi tigrii, ceaţa şi frigul, vântul şi zăpezile ne par expresii ale frumuseţii divine. Iubind noi, vedem iubirea în animăluţe, în câini şi-n pisici, în păsări şi-n copii, în bătrâni şi-n fiinţe stranii, care altfel ne-ar speria. Iubind noi, devenim conştienţi de conştienţa tuturor vieţuitoarelor şi, adesea, de puterea iubirii care le poartă în propriile lor vieţi, dăruindu-le bucuria de a trăi. Bucuria aceasta, a propriei existenţe, este bucuria primordială, înscrisă în memoria oricărei forme de viaţă: şi florile, şi peştii, şi tigrii gustă bucuria propriei lor existenţe şi toate au, în expresia esenţială a fiinţei şi  chiar în expresia formei lor biologice, o fascinantă frumuseţe.Problema noastră este una: să fim conştienţi de frumuseţe, de divinul frumos care ne dansează împrejur, dar şi în interiorul nostru, clipă de clipă. Problema este să ne trezim din somn, să ne amintim că visăm suferinţa şi urâtul și, mai ales, să ne folosim liberul arbitru pentru a alege starea de trezire a conştiinţei. Iubirea pentru tot ce ne înconjoară ne poate trezi. Căutarea adevărului ne poate ajuta să punem în mişcare rotiţele legilor spirituale, care vor aduce către noi adevărul şi anume acela că suntem frumoşi şi toată existenţa e plină de frumuseţe divină. Negativitatea ne împiedică să vedem frumuseţea divină în noi şi lângă noi. Modul nostru de a gândi, de a percepe, de a visa, de a înţelege , mai ales, trebuie pus sub semnul întrebării. Avem nevoie să fim atenţi la frumos pentru a-l vedea. Avem nevoie să învăţăm că mintea noastră e ca un cal sălbatic, care ne rătăceşte dacă n-o conducem ca nişte cunoscători, cu inteligenţă şi cu un dram de cunoaştere spirituală.
Veţi înţelege că-n suferinţa umană e o eroare de percepţie, cauzată de faptul că gândim iraţional, deci şi incorect, simţim presiunea acestor gânduri sub formă de emoţie şi facem lucruri care sunt împotriva vieţii şi a iubirii. Putem lua drumul înapoi, către viaţă, către dragoste şi bucuria de a fi, începând prin iubirea pe care o manifestăm noi în relaţia cu tot ce ne înconjoară. Să ne întoarcem la frumuseţe înseamnă să revenim la noi înşine şi la ceea ce suntem, dar am uitat. Puterea frumuseţii e însăşi puterea divinului care impregnează întreaga existenţă. O putem atinge evoluând spiritual, făcând un salt în conştiinţă, devenind - cu alte cuvinte – fiinţe care iubesc. Pentru aceasta avem nevoie să înţelegem că gândurile pe care le acceptăm ca fiind reale pot fi la fel de pline de iubire sau golite de iubire ca şi comportamentele, ca şi atitudinile, ca şi reacţiile, ca şi faptele noastre. Să înţelegem că frumuseţea începe din interior şi se desăvârşeşte prin lucrarea pe care o facem noi înşine în..noi. Puterea frumuseţii interioare este puterea divinului care radiază în noi, dar de care nu suntem conştienţi atâta vreme cât acceptăm visele urâte ale minţii ca fiind reale. Când nu vă simţiţi bine, căutaţi să vedeţi ceva frumos. Să vă amintiţi ceva frumos. Să faceţi ceva frumos. Să spuneţi şi să gândiţi ceva frumos. Contemplarea frumuseţii ne reîntoarce la viaţă pentru că FRUMUSEŢEA este viaţa şi divinul care-o umple.Fragment din cartea ”Pași către tine însuți - PUTEREA FRUUSEȚII INTERIOARE”, autor MARIA TIMUC - EDITURA DHARANA, 2015. Cartea va fi lansată marți, 15 decembrie a.c, orele 17,00, la Librăria Mihail Sadoveanu din București. În același timp va fi lansată și cartea ”JOCUL DIVIN - ȘANSA OMULUI ÎN UNIVERS”, (EDITURA DHARANA), autori MARIA TIMUC; ALEXANDRU MUȘAT și VALENTIN NEDELEA.
Vor vorbi despre cărți:
DUMITRU CONSTANTIN DULCAN, EMIL STRĂINU și OVIDIU BOJOR


Intrarea este liberă!

joi, 10 decembrie 2015

DUBLĂ LANSARE DE CARTE - 
ultima lansare în actualul spațiu al Librăriei Mihail Sadoveanu, care a fost retrocedat între timp


La Librăria Mihail Sadoveanu din București (Bdul Megheru, nr.6-8 – lângă Cinema Patria) va avea loc,  la data de 15 decembrie a.c, orele 17,00, o dublă lansare de carte. Este vorba despre cărțile ”Pași către tine însuți – PUTEREA FRUMUSEȚII INTERIOARE”Editura Dharana), autor Maria Timuc, și ”Jocul Divin – ȘANSA OMULUI ÎN UNIVERS”(Editura Dharana), autori Maria Timuc, Alexandru Mușat și Valentin Nedelea.

Vor vorbi despre cărți:
prof.dr. Dumitru Constantin Dulcan
general Emil Străinu
acad. dr. Ovidiu Bojor
Cărțile fac parte din categoria ”spiritualitate” și au, desigur, un profund mesaj legat de nevoia de evoluție spirituală  și chiar de obligația ființei umane de a evolua, a se cunoaște pe sine și a atinge un nivel de conștiință mai înalt.

Despre cartea ... ”Jocul Divin – ȘANSA OMULUI ÎN UNIVESRS”
 – autori Alexandru Mușat, Maria Timuc și Valentin Nedelea, Editura DharanaAflată la ediția a III-a, cartea apărută în alte două ediții era semnată de fizicianul Alexandru Mușat, cunoscut ca inventator al stimulatorului de unde cerebrale, SPIRIDUȘ( un aparat destinat îmbunătățirii parametrilor de sănătate energetică și fizică) și Valentin Nedelea, o persoană cu deosebite capacități intuitive. Această ediție are un al treilea autor, Maria Timuc, jurnalistă și scriitoare.
Cartea conține un ”Cuvânt Înainte” scris de prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan și altul, din ediția anterioară, scris de Emil Străinu. Această ediție are un aspect și un conținut diferit de primele două și încearcă să descifreze misterul existenței universului, dar și al omului în Univers, precum și scopul prezenței noastre pe  Pământ. Demersul autorilor pleacă de la descoperirile științifice din fizică, în mod special cele din fizica cuantică, și încearcă să le interpreteze din punct de vedere spiritual. Cine suntem și de unde venim, unde trebuie să ajungem și ce avem de făcut pentru a conserva, a stimula valorile și  a descoperi adevăratele valori ale speciei noastre, ce avem de făcut pentru  a nu repeta istoria autodistructivă a altor civilizații, precum Atlantida, care s-au autodistrus, ignorând aceste valori.
Cartea prezintă o imagine a nașterii Universului, dar nu dintr-un simplu Big Bang fizic. Big Bangul este văzut ca un fenomen spiritual și fizic, în același timp, ca un conglomerat ordonat de forme informaționale, în primul rând, născute din Spiritul Divin, sursa tuturor lucrurilor. Universul are un scop, are legi de funcționare și are sens, spun autorii, și descifrează o parte dintre aceste scopuri, legi și sensuri ale Universului Informațional și ale celui Material. Din cuprinsul cărții amintim câteva capitole: ”Prima zi – ziua în care Dumnezeu era singur”, ”Universul Material – între potențialitate și manifestare”, ”Rezonanța – prima lege a Universului”, ”Spin, fermioni, bosoni sau Când solidaritatea generează puterea”, ”Cărămizile Universului Informațional”, ”Chipul Holografic al creației”, ”Evoluție fractală – Universul Material ca un dans”, ”Haosul ca bază a oricărei transformări în univers”, ”Spiritul ca o carte și Biblioteca Divină”, ”Radiația Gurwitch și...corpurile de lumină”, Educația și cunoașterea necesare pentru reactivarea fondului informațional din alte vieți”, ”Omul – o hologramă la rezoluție scăzută”, ”Big Ban gul continuă și astăzi”, ”Jocul Divin – Legi care guvernează Universul”, ”Iubirea – cea mai mare lege a existenței” etc.
”Cartea Jocul Divin scrisă de inginerul Alexandru Mușat, Valentin Nedelea și Maria Timuc  -  cunoscută deja publicului prin operele în care a excelat ca jurnalist, eseist, poet și scriitor  -  vine într-un moment propice încercând să ofere cititorului o serie de opinii interesante, unele provocatoare de discuții pe care le consider a fi acum, fără dubiu, necesare.Cartea este scrisă pe două planuri corespunzătoare, firește, profesiunii autorilor, unul narativ și eseistic și un altul paralel, cu formulări matematice și incursiuni în științele actuale. Transpare evidentă intenția autorilor de a rescrie o istorie a Universului, într-un limbaj modern și științific.Contrar aserțiunilor oferite de astrofizică și de științele actuale, în general, care atribuie existența Universului întâmplării, autorii își iau ca ghid constant în demersul lor Inteligența Divină.Este inspirată tehnica de a explica finalitatea prin paradoxul contrastelor. Ne-am separat de Armonia Divină pentru a ne reunifica după un îndelung drum parcurs prin materie. Conștientizăm armonia, experimentând dizarmonia. Conștientizăm binele după ce am trăit răul ; provocăm haosul pentru a-l transforma în ordine. Frumoase metafore! Dar mă întreb, dacă niște minți diabolice, îmbătate de orgoliul de a da lecții întregii lumi, ar transforma planeta în haosul Neantului, în ce ordine s-ar mai transforma ?! Sunt multe idei demne de reținut din această carte, cum este și aceea că Big Bang-ul nu este doar un proces fizic, cum se străduiesc unii astrofizicieni să ne convingă, ci și informație, spirit.”, scrie Dumitru Constantin Dulcan în prefața cărții. Această ultimă întrebare este una dintre marile teme ale cărții ”Jocul Divin – Șansa Omului în Univers”, o carte care-și propune să conștientizeze omul în privința puterii Liberului său Arbitru, instanța care alege între bine și rău, între a alege calea autodistrugerii sau calea care ne duce spre și prin Planul Divin către destinul nostru ...divin. 

Despre ”Pași către însuți – Puterea Frumuseții interioare”
-autor Maria Timuc, Editura Dharana

Cartea ”Puterea Frumuseții Interioare” este al doilea volum din ciclul ”Pași către tine Însuți...”: volumul I se numește ”Pași către tine însuți – Vindecarea Cauzală” și a fost lansat la începutul acestui an. Cartea are 400 de pagini (deci este mai...bogată cu aproape 50 de pagini decât prima carte) și un conținut divers. Începe cu două prezentări: una este scrisă de Dumitru Constantin Dulcan și cealaltă de acad. dr. Ovidiu Bojor. ”Pași către tine însuți – PUTEREA FRUMUSEȚII INTERIOARE” este structurată în trei mari capitole: 1) Despre tăcere, suflet, destin, înțelepciune și alte lucruri frumoase. 2) Fețele divine și fețele omenești ale iubirii. 3) Tinerețea, frumusețea și sănătatea trupului și a sufletului. Capitolul 1 conține alte patru subcapitole: 1) Despre puterea spirituală a tăcerii. 2) Despre ..Cartea Vieții, înțelepciune, demnitate, afecțiune, lacrimi și alte lucruri frumoase.3) Despre suflet. 4) Despre tainele minții.  Acest capitol este extrem de divers, el conține o multitudine de aspecte ale ființei, ale minții și ale sufletului, între care: ”Despre...Obstacole”, ”Despre atașament”, ”Despre viitor”, ”Despre lacrimi”, ”Despre hotărâre”, ”Despre jurământ, promisiune și legământ”, ”Despre nerăbdare”, ”Despre emoțiile copleșitoare” , Despre frica de abandon și frica de singurătate, etc. Cartea conține și trei meditații practice, precum și câteva poezii cu tematică spirituală, ceea ce este o noutate. Maria Timuc este autoarea a trei cărți de poezii, iar poeziile incluse în aceste eseuri spirituale sunt inedite.
Maria Timuc înșiră pe firul timpului toate comorile care conferă vieții sens, frumusețe și fericirea de a fi. Cuvintele ei străbat veacurile începând de la înțelepciunea Orientului antic până la implicațiile psihologice ale lumii contemporane. Scrisul ei alert, inteligent, cu incursiuni în ungherele contorsionate ale sufletului omenesc, pare a fi inspirat din alte sfere ale Universului. O putem considera pe Maria Timuc, fără a greși, o prietenă a îngerilor care îi arată în permanență ieșirea spre lumină din labirintul frământatei noastre existențe”, scrie Dumitru Constantin Dulcan.
Acd. Dr. Ovidiu Bojor spune: ” Maria m-a învățat pe mine să vindec în primul rând sufletul prin „sufletul plantelor” care, prin bunătatea lor, prin dăruirea lor, parfumează mâinile celor care strivesc. Am mai învățat de la Maria că începutul oricărei acțiuni începe prin expresia „Pași către tine însuți...”, titlul minunatei sale cărți care conduce cititorul către cunoașterea de sine și înțelegerea profundă a propriei ființe. Pentru ca omul să ajungă la o astfel de cunoaștere, ne spune Maria, are nevoie de armonie interioară, de frumusețe interioară, de înțelegere a trăirilor sale, de alegere conștientă a acestor trăiri, de schimbare a percepțiilor care creează sentimentele, emoțiile și gândurile sale. Armonia omului cu sine însuși face ca lumea în care trăim, frământată și confuză, căzută în diferite patimi și-n suferință, să devină o lume mai frumoasă, mai prietenoasă și mai conștientă. Maria reușește – prin eseurile sale -  să înfrumusețeze lumea, să ofere cunoașterea inițiatică atât de prețioasă, care ajută, alină și poate schimba conștiința omului, schimbându-i viața”.NOTĂ – despre rotrocedarea spațiului Librăriei Mihail Sadoveanu

 Pe 15 decembrie a.c va avea loc ultima lansare în spațiul actual al prestigioase librării, Mihail Sadoveanu, în care și-au lansat cărți toți marii scriitori în cei 65 de ani de cand s-a înființat librăria.  Spațiul librăriei a fost retrocedat printr-o decizie a Primăriei Municipiului București.

Iată ce a spus un scriitor  - Grid Modorcea - despre acest trist eveniment pentru liteartura română: ” Dar cum gândeşte guvernul, clasa politică în general, dacă gândeşte!, această problemă a retrocedărilor? Acesta ar fi un alt film. Pe care nu l-a făcut nimeni până acum. Nici americanii. E firesc ca proprietarul unui imobil să-şi reintre în drepturi, însă trebuie să existe şi aici un criteriu. Librăria “Sadoveanu” se identifică, în cei 65 de ani de existenţă, cu istoria literaturii române din această perioadă. Evenimentul s-a sărbătorit în acest an şi există un catalog aniversar detaliat despre el. 65 este vârsta Companiei de Librării Bucureşti, cea mai veche reţea de librarii a Capitalei, care a rezistat seismului schimbării, când librăriile nu au fost transformate în cârciumi, ca cinematografele. Compania a obţinut între timp privatizarea şi e pregătită să facă faţă concurenţei. Într-o ţară cu parlamentari semi-analfabeţi, dar milionari, există acest zbor deasupra cuibului de cuci al librarilor de la CLB, care fac cinste ideii de cultură. Este meritul fantastic al acestui colectiv, care constituie un reper în ceea ce priveşte “dragostea de carte”.
În cadrul CLB, Librăria “Sadoveanu” are un statut privilegiat, face parte din istoria modernă a literaturii noastre, fiindcă nu există scriitor român să nu aibă aici cărţi, iar contemporanii să nu-şi fi lansat aici măcar o carte, să nu participe la lansarea altor cărţi, să nu ia parte la dezbaterile care au loc în sala de lectură, care arată ca o bibliotecă vie, cu portretele multor scriitori în ramă. E o adevărată comoară. Directoarea Companiei de Librării, doamna Seba, un luptător al cărţii extraordinar, a numit-o “Kilometrul zero al culturii bucureştene”. Iar doamna Munteanu, care conduce această librărie de 45 de ani, spune ca Librăria “Sadoveanu” e un reper pentru toate librăriile. Nu numai din capitală. Librăriile sunt vitale pentru o cultură, costă şi puţin, librarii sunt plătiţi ca vai de lume, dar literatura nu ar exista fără ei. Dar acum totul se duce de râpă. În 1950 existau în Bucureşti o mie de puncte de desfacere a cărţii, azi mai sunt doar 46 de librării!
Am participat aici, la Librăria “Sadoveanu”, la zeci de lansări, adevarate sărbători, lansări memorabile. De fapt, aici i-am cunoscut pe Marin Preda, Octavian Paler, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Fănuş Neagu, Mircea Micu, D. R. Popescu, Romulus Vulpescu până la Puşi Dinulescu, Alex Ştefănescu sau Ion Cristoiu. Pe zeci, poate sute de scriitori români, mai în vârstă sau mai tineri. Eu însumi mi-am lansat câteva cărţi. Librăria “Sadoveanu” e un focar de cultură, geme de istorie. Dacă lansezi aici o carte, auzi parcă glasul înaintaşilor, care freamătă, care se bucură! Mi-aduc aminte de o lansare a lui Fănuş, când au fost prezente şi fetele mele, alias Indiggo Twins, pe care el le-a iubit tare mult (există şi cîteva poze care surprind acest moment). Ceea ce nu au putut să facă Uniunea Scriitorilor şi alte case ale breslei, decât în rare cazuri, adesea cu favoritisme, a făcut sistematic Libraria “Sadoveanu”, a fost casa scriitorimii, a susţinut mereu aprinsă flacăra literaturii române. Vitrinele ei erau presa vizuală, televizorul sau internetul, borna care arăta mereu care sunt noile apariţii şi cine îşi mai lansează cartea abia apărută?
O ţară fără un astfel de focar e mai săracă”...

NOTA
Cartile se gasesc in anumite librarii și chioscuri de difuzare a presei, precum și pe cateva siteuri on line. Iată cateva dintre ele pe care se gasesc toate cartile, inclusiv ”Jocul Divin....” : 
https://www.librarie.co/editura-dharana
https://www.librariaonline.ro/practice/spiritualitate/diverse/jocul_divin_sansa_omului_in_univers_alexandru_musat-musat_alexandru-p10087936 

marți, 8 decembrie 2015

Carte nouă

”Jocul Divin – ȘANSA OMULUI ÎN UNIVESRS”
 – autori Alexandru Mușat, Maria Timuc și Valentin Nedelea, Editura Dharana

A ieșit de la tipar zilele acestea o nouă carte, la care sunt coautor de data aceasta. Aflată la ediția a III-a, cartea apărută în alte două ediții era semnată de fizicianul Alexandru Mușat, cunoscut ca inventator al stimulatorului de unde cerebrale, SPIRIDUȘ( un aparat destinat îmbunătățirii parametrilor de sănătate energetică și fizică) și Valentin Nedelea, o persoană cu deosebite capacități intuitive/extrasenzoriale. Ediția de față mă are și pe mine printre autori.
Cartea conține un ”Cuvânt Înainte” scris de prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan și altul, din ediția anterioară, scris de Emil Străinu. Această ediție are un aspect și un conținut diferit de primele două și încearcă să descifreze misterul existenței universului, dar și al omului în Univers, precum și scopul prezenței noastre pe  Pământ. Demersul autorilor pleacă de la descoperirile științifice din fizică, în mod special cele din fizica cuantică, și încearcă să le interpreteze din punct de vedere spiritual. Cine suntem și de unde venim, unde trebuie să ajungem și ce avem de făcut pentru a conserva, a stimula valorile și  a descoperi adevăratele valori ale speciei noastre, ce avem de făcut pentru  a nu repeta istoria autodistructivă a altor civilizații, precum Atlantida, care s-au autodistrus, ignorând aceste valori.Cartea prezintă o imagine a nașterii Universului, dar nu dintr-un simplu Big Bang fizic. Big Bangul este văzut ca un fenomen spiritual și fizic, în același timp, ca un conglomerat ordonat de forme informaționale, în primul rând, născute din Spiritul Divin, sursa tuturor lucrurilor. Universul are un scop, are legi de funcționare și are sens, spun autorii, și descifrează o parte dintre aceste scopuri, legi și sensuri ale Universului Informațional și ale celui Material. Din cuprinsul cărții amintim câteva capitole: ”Prima zi – ziua în care Dumnezeu era singur”, ”Universul Material – între potențialitate și manifestare”, ”Rezonanța – prima lege a Universului”, ”Spin, fermioni, bosoni sau Când solidaritatea generează puterea”, ”Cărămizile Universului Informațional”, ”Chipul Holografic al creației”, ”Evoluție fractală – Universul Material ca un dans”, ”Haosul ca bază a oricărei transformări în univers”, ”Spiritul ca o carte și Biblioteca Divină”, ”Radiația Gurwitch și...corpurile de lumină”, Educația și cunoașterea necesare pentru reactivarea fondului informațional din alte vieți”, ”Omul – o hologramă la rezoluție scăzută”, ”Big Ban gul continuă și astăzi”, ”Jocul Divin – Legi care guvernează Universul”, ”Iubirea – cea mai mare lege a existenței” etc.

”Cartea Jocul Divin scrisă de inginerul Alexandru Mușat, Valentin Nedelea și Maria Timuc  -  cunoscută deja publicului prin operele în care a excelat ca jurnalist, eseist, poet și scriitor  -  vine într-un moment propice încercând să ofere cititorului o serie de opinii interesante, unele provocatoare de discuții pe care le consider a fi acum, fără dubiu, necesare.Cartea este scrisă pe două planuri corespunzătoare, firește, profesiunii autorilor, unul narativ și eseistic și un altul paralel, cu formulări matematice și incursiuni în științele actuale. Transpare evidentă intenția autorilor de a rescrie o istorie a Universului, într-un limbaj modern și științific.Contrar aserțiunilor oferite de astrofizică și de științele actuale, în general, care atribuie existența Universului întâmplării, autorii își iau ca ghid constant în demersul lor Inteligența Divină.Este inspirată tehnica de a explica finalitatea prin paradoxul contrastelor. Ne-am separat de Armonia Divină pentru a ne reunifica după un îndelung drum parcurs prin materie. Conștientizăm armonia, experimentând dizarmonia. Conștientizăm binele după ce am trăit răul ; provocăm haosul pentru a-l transforma în ordine. Frumoase metafore! Dar mă întreb, dacă niște minți diabolice, îmbătate de orgoliul de a da lecții întregii lumi, ar transforma planeta în haosul Neantului, în ce ordine s-ar mai transforma ?! Sunt multe idei demne de reținut din această carte, cum este și aceea că Big Bang-ul nu este doar un proces fizic, cum se străduiesc unii astrofizicieni să ne convingă, ci și informație, spirit.”, scrie Dumitru Constantin Dulcan în prefața cărții. Această ultimă întrebare este una dintre marile teme ale cărții ”Jocul Divin – Șansa Omului în Univers”, o carte care-și propune să conștientizeze omul în privința puterii Liberului său Arbitru, instanța care alege între bine și rău, între a alege calea autodistrugerii sau calea care ne duce spre și prin Planul Divin către destinul nostru ...divin.  


UNDE SE GASEȘTE CARTEA?


Cartea ”Jocul Divin - Șansa Omului în Univers”, dar și cele două cărți din seria ”Pași către tine însuți - Vindecarea Cauzală și Puterea frumuseții interioare”, se găsesc în multe librării și chiar în puncte de vânzare mai mici, precum unele chioșcuri care difuzează presă, pot fi comandate și  de pe următoarele siteuri:


sâmbătă, 28 noiembrie 2015sună-mă ...din tine

sună-mă din tine când se-ntoarce iarna,
sună-mă în suflet, unde-am să te scald,
voi topi-nlăuntru ce a zis zăpada
și voi pune-un înger să-ți țină de cald...

îi  voi da tristețea unei călăuze
care știe drumul către cer să-l suie,
te voi duce-n zile cu-albatroși pe buze
unde niciodată nu e iarnă, nu e...

sună-mă din suflet când e frig afară,
telefonu-acesta să se-audă-n nuferi,
voi răspunde sigur dintr-o primăvară

care șade-n mine, tu să nu mai suferi...Poezia ”Sună-mă ...din tine” face parte din cartea ”Pași către tine însuți - PUTEREA FRUMUSEȚII INTERIOARE”( Editura Dharana, noiembrie - 2015, carte care va avea prima lansare la Librăriile Ralu din Brașov, joi, 3 decembrie, ora 17,00). 
Cartea se află deja la librării, chișcuri și depozite. Poate fi comandată și pe Internet, de la mai multe siteuri, între care amintesc: https://www.librarie.co/pasi-catre-tine-insuti-puterea-frumusetii-interioare-978-973-8975-78-1-dharana

La aceleași adrese, dar și la altele, pe care le puteți găsi pe Internet, este disponibil și volumul I, ”Pași către tine însuți - Vindecarea Cauzală”( ED. Dharana). 

marți, 17 noiembrie 2015

Practică zi de zi...”meditația pentru liniștirea minții”Când oamenii învață să mediteze, învață să fie cu ei înșiși, în primul rând, să nu mai trăiască sentimentul singurătății, al neliniștii și al disperării. Cercetări de dată recentă demosntrează că meditația poate ajuta corpul fizic să-și reia funcționalitatea corectă, mai ales inima, metabolismul și chimia creierului. O jumătate de oră de meditație în fiecare zi ar fi suficient pentru ca ființa să se simtă mai liniștită și mai conectată cu sinele său mai înalt, mai intuitivă și mai capabilă să răspundă adecvat provocărilor inerente vieții de zi cu zi. Practicați meditația zilnic și îi veți dărui minții, sufletului și corpului dumneavoastră iubire și un sentiment mai profund de bine și de singuranță.  
Meditația de mai jos face parte din cartea care a apărut recent (noiembrie, 2015) , ”Pași către tine însuți – PUTEREA FRUMUSEȚII INTERIOARE”, Editura Dharana, autor Maria Timuc.
 **


Meditație pentru liniștirea minții

Așează-te confortabil, fie pe un scaun cu spătar drept, fie culcat pe spate, având grijă să ții coloana vertebrală dreaptă. Închide ochii și fă trei respirații profunde: inspiră pe nas până în abdomen și expiră lent, dar cu putere. Pune atenția interioară asupra corpului tău și lasă-l să se simtă tot mai relaxat. Poți afirma de câteva ori: „Mă simt bine, sunt relaxat/ă: mă simt din ce în ce mai bine, corpul meu este perfect relaxat”. Imaginează-ți apoi că te umpli cu o lumină albă, strălucitoare, plină de iubire, care te învăluie într-o stare plăcută. Privește în interiorul tău, în chakra inimii (mijlocul pieptului) și vizualizează acolo un soare, care emite lumină puternică în lumea înconjurătoare. Vi-zualizează cum gândurile tale negative sau problemele pe care le ai intră în acest soare, se topesc în el și se transformă în lumină și-n iubire. Orice gând ar apărea în mintea ta, adu-l în lumina soarelui din inima ta și lasă-l să se topească acolo, devenind lumină și iubire. Fă această procedură câtă vreme ai nevoie pentru a-ți liniști mintea și a te detașa de problemele vieții de zi cu zi. 

Dacă ai un conflict cu cineva, dacă te cerți cu cineva sau ești supărat pe cineva, dacă cineva se supără pe tine și acest lucru te deranjează, vizualizează că, din soarele inimii tale se desprind baloane mari de lumină și iubire, care se duc spre oamenii respectivi sau spre tine însuți. Lasă această lumină caldă și gingașă să înconjoare persoana sau pe tine și imaginează-ți apoi chipul acelei persoane, zâm-bindu-ți cu bucurie. Poți folosi și trandafiri imaginari sau oricare alte flori pe care le iubești, poți vizualiza că ele se desprind din mijlocul pieptului tău și se duc în lumea înconjurătoare, spre oamenii pe care-i iubești sau spre aceia care îți creează neajunsuri. Acesta este un mod minunat de a dărui energie și, mai ales, de a-ți dărui energie ție însuți, precum și un mod minunat de a scăpa de gândurile negative și de emoțiile negative din interior. Poți sta în această meditație oricât timp este nevoie pentru a te simțit liniștit/ă. La sfârșit mulțumește-le persoanelor care au fost în imaginația ta, binecuvântează-le cu iubire, respiră de trei ori, la fel ca la început, și deschide ochii. Întinde-ți corpul ca atunci când te trezești din somn, ridică-te și fă câteva exerciții de gimnastică fizică. 
Te vei simți mai liniștit, mai fericit, vei simți o schimbare pozitivă a stării tale interioare, te vei simți mai energic și mai plin de afectivitate după această meditație. O poți face oricând este nevoie și atâta timp cât simți că ai nevoie. NOTĂ: Cartea ”Pași către însuți – PUTEREA FRUMUSEȚII INTERIOARE” poate fi comandată pe următoarele siteuri (Librării):

La aceleași adrese, dar și la altele, pe care le puteți găsi pe Internet, este disponibil și volumul I, ”Pași către tine însuți - Vindecarea Cauzală”( ED. Dharana). 


Ce i-a spus Dumnezeu trandafirului și l-a ajutat să înflorească?

Ce i-a spus Dumnezeu trandafirului și l-a ajutat să înflorească? ” Acel lucru pe care l-a spus Dumnezeu trandafirul...